Statystyki


Drzewo:  

 Opis   Liczba 
Wszystkie osoby 5,022  
Wszyscy mężczyźni 2,540 (50,58%)  
Wszystkie kobiety 2,477 (49,32%)  
Wszyscy nieznanej płci 5 (0,1%)  
Wszyscy żyjący 1,092  
Wszystkie rodziny 1,655  
Wszystkie unikalne nazwiska 1,178  
wszystko Zdjęcia 0  
wszystko Dokumenty 0  
wszystko Nagrobki 0  
wszystko Historie 0  
wszystko Nagrania 0  
wszystko Filmy 0  
Wszystkie źródła 0  
Średnia długość życia1 51 lat, 351 dni  
Najwcześniej urodzony/a (Hans Kayser 1695  

 Najstarsi zmarli1   wiek 
Żyjący 99 lat 337 dni  
Gertruda Walter 99 lat 273 dni  
Aniela Baczek 96 lat 155 dni  
Stanisław Jeske 96 lat 143 dni  
Elżbieta Pflaum 95 lat 220 dni  
Sabina Zapłacka 94 lat 255 dni  
Antoni Grygiel 94 lat  
Marianna Suleja 93 lat 244 dni  
Prywatne 93 lat 166 dni  
Zofia Półczyńska 92 lat 351 dni  


1 Obliczenia bazujące na wieku odnoszą się do osób z podaną datą urodzenia oraz śmierci. Przy niepełnych datach(np., data urodzenia podana jako "1945" lub "JAN 1860"), obliczenia mogą być nieprecyzyjne.